Inglise kõnekeele individuaalkursus

Koolitus projektis „Teel rahvusvahelisele koostööle”

Õppe kogumaht: 17 moodulit

Ingliskeele baaskoolitus -8 õppepäeva, 36 ak/h.
Käsitöö töötoad inglise keeles 9 töötuba, 39 ak/h.
Kokkamise töötoad – 3 töötuba , 12ak/h.
Talvine loodus ja taliharrastused inglise keeles-4 õppepäeva, 16ak/h.
Eesti tavalisemad linnud- 4 õppepäeva, 16ak/h.
Aianduse ning lilleseade õppe- ja töötoad- 7 õppepäeva, 28 ak/h.
Tervislik toitumine, shindo treeningud ja massaaźiõpe – 2 õppelaagrit, kokku 6 õppepäeva.
Matkamine ja loodus inglise keeles- 9 õppekäiku, 36 ak/h.
Meeskonnatöö inglise keeles – 4 õppetuba, 16ak/h.
Projekti koostamine ja projektijuhtimine inglise keeles- 8 õppepäeva, 32 ak/h .
Arvuti õpetus inglise keeles – 5 õppepäeva,20 ak/h.
Pärismustuurid-2 õppekäiku, 8 ak/h.
Õppekäigud. Linnaekskursioon inglise keeles Narva- Jõesuus. Külatuur Toila alevis. Sõjaajaloolised turismiobjektid ka sündmused. 3 õppekäiku, kokku 15 h.
Põhja-Soome ja Põhja-Norra õppereis- 10 päeva.
Rahvusvaheliste projektide koostamine inglise keeles -4 õppepäeva, 16 ak/h.
Esinemisoskus ja isetegevus (külateater) – 7 õppetuba, 28 ak/h.

Õppe eesmärk: Kümme MTÜ ja seltsi eestvedajat, aktiivset liiget valdab inglise keelt ning kes on võimelised koolituse tulemusena arendama välja erinevaid kogukondi liitvaid ühistegevusi. Nad oskavad ja on valmis käivitama ning ellu viima rahvusvahelist ühisprojekti.

Õpiväljundid

Edukas koolituse läbinu:

Koos inglise keele õppega omandatakse erinevaid teadmisi ja oskusi, mis aitavad kaasa kogukonna ühistegevuste edendamisele ja rahvusvaheliste koostööprojektide algatamisele ja/ või käivitamisele.

Ühisprojekti tulemusena on meie piirkonna huvidest lähtuvalt koolitatud umbes 10 kohaliku elu aktivisti või MTÜ esindajat, kelle jaoks pole enam keelebarjääri tõttu ükski uks välismaailmaga suhtlemiseks ja koostöö arendamiseks suletud. Koolituse tulemusena on osalejad omandanud inglise keele ning lisaks sellele erinevaid ühistegevuse aktiveerimiseks vajalikke oskusi ja teadmisi. Peamine, et neil on tekkinud esimesed kontaktid Põhjamaades ning rahvusvahelise projekti näidis, mida saab kohandada vastavalt vajadusele.

Mõju kogukonna arengule
Paranevad kogukonna eestvedajate oskused ja teadmised. Seeläbi kasvab kogukonna aktiivsus. Rahvusvaheliste ühistegevuste kävitamine toob erinevate orgaisatsioonide juurde noori.

Mõju ettevõtluskeskkonna arengule
Projekt on suunatud pigem kogukonna arengule. Võimalik, et läbi õppekäikude, õpitubade ja kontaktide, tekib osalejatest kellelgi soov hakata tegelema ettevõtlusega.

Mõju elukeskkonnale
Mida aktiivsem ja elujõulisem on kogukond, seda paremini suudavad nad muuta oma elukeskkonda paremaks või mõjutada positiiveid muutusi.

Lõpetamise tingimused: Lõpetamise tingimuseks on koolitusel osalemine vähemalt 75%.

Õppekeskkonna kirjeldus: Täiskasvanute õppeks sobivalt kujundatud õpperuumid, kus on olemas kohane mööbel (toolid-lauad), õppetööks vajalikud tehnilised vahendid (arvuti, projektor, CD/DVD-mängija), paber- vm tahvel jm vajalik.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni, õpi- või/ja töökogemuse kirjeldus Koolitajatel on kõrgharidus ja täiskasvanutele suunatud koolituste läbiviimise kogemus.

Õppekavarühm: Keeleõpe

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud KIKO piirkonnas elavatele ja tegutsevatele MTÜ ja seltsi aktiivsetele liikmetele.

 Õppe alustamise tingimused: Õppe alustamise tingimuseks on sihtgruppi kuulumine.