Projektid

  • Kirderanniku Koostöökoja piirkonna Leader projekt „Teel rahvusvahelisele koostööle“ aastatel 2019-2021
  • Projekt “Ettevõtlik õppija”
  • Projekt „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“
  • Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“
  • Projekt „Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis”
  • Projekt „Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes”

Kursuslaste tööd