Toimunud
koolitused ja kursused

Tähtsamad projektid, tehtud tööd

 1. Eesti-Taani ühisprojekt KEEKULINT 1996-1998. Koolitati Ida- Virumaa kohalike omavalitsuste 118 mitte-eestlasest ametnikku.
 2. PHARE CBC koostöös Ida- Viru maavalitsusega 1998-1999. Koostöös Ida- Viru maavalitsusega koolitati 46 tulevast turismialast ettevõtjat.
 3. Maakonna ökoloogiaõpetajate koolituskursus koostöös TTÜ Täiendusteaduskonnaga ja Eesti Keskkonnafondiga 1997-1998. Maakonna koolide 48 õpetajat omandas keskkonnaõpetaja kvalifikatsiooni ( Haridusministeeriumi väljastatud tunnistused).
 4. Eesti keele õpe töötutele 2000 aastal. Leping nr 89/Ph-  Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (MEIS), Ida-Virumaa Tööhõiveamet (THA). Koolitati 90 inimest.
 5. Eesti keele õpe töötutele 2001-2002  MEIS. Teenusleping PHTE01657. Sihtgrupp Ida-Virumaa THA arvel olevad töötud. Koolitati 210 inimest.
 6. Eesti riikliku arengukava (RAK) Euroopa Liidu Struktuurfondi programmi raames aastatel 2004-2005 meetme 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul” . Projekt “Mitte- eestlaste integreerumine Eesti Vabariigi töö- ja elukeskkonda” nr 1.0301-0119 . Koolitati 242 inimest. Koostööpartner Ida-Viru Tööhõiveamet.
 7. Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse poolt algatatud meetme 1.1 raames  2006- 2007  projekti  “Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides” nr 1.0101-0173. Sihtrühmaks olid Jõhvi, Sillamäe ja Narva kutsekoolide õpetajad. Koolitati  51 inimest.
 8. RAK ESF meede1.1 raames 2004-2008 Eesti Vabahariduliidu ja  Haridusministeeriumi arendus- ja koolitusprojekt “Õppimine parandab elukvaliteeti (ÕPE)”  nr 1.0101-0215. Koolitati 249 inimest.
 9. RAK ESF meede 1.3 raames 2006-2008 projekt “Riskirühmast tegijaks” nr 1.0301-0190. Koolitati 208 inimest.
  Aastatel 2008-2013 osalesime  meetme “Täiskasvanuhariduse arendamine”  programmis “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” nr 1.1.0603.08-0002. Sihtgrupiks oli täiskasvanud elanikkond. Koolitati 562 inimest.
 10. Programm nr 1.1.0402.11-0002 „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ Tegevus „Avaliku sektori töötajate eesti keele õpe“
  Eesti keele koolitus  Kohtla-Järve Linnavalitsuse töötajatele (60 ak/tundi) koolitati 24 inimest.
 11. Toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) apr.-nov.20112 Keskkonnahariduslike keelekümblusprogrammide koostamise koolitus. Koolitati 20 inimest.
 12. „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi nr 1.1.0402.11-0002 „Keeleõppe arendamine 2011-2013“ tegevuse „Avaliku sektori töötajate eesti keele õpe“ veebr- nov.2013. Eesti keele kui teise keele kursuse Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži eesti keelest erineva emakeelega töötajatele. Koolitamisel 9 inimest.
 13. PRIA Leader-meetme ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu toetusel projekt “Toila, Kohtla, Kohtla-Järve, Kohtla-Nõmme ja Jõhvi piirkonna giidide täiendkoolitus” 2013-2014. Koolituse läbis 17 inimest. Atesteeritud 11 giidi/retkejuhti.
 14. PRIA Leader-meetme ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu toetusel projekt ” Skautlike tegevuste laager” 22.08.-24.08.2014 Laagris osales 53 last.
 15. Töötukassa toetusel Vene keele A1 individuaalkursus. Jaan-apr 2014; apr-mai 2014.
 16. Kirderanniku Koostöökoja piirkonna Leader projekt „Teel rahvusvahelisele koostööle“ aastatel 2019-2021

Projektid

 • Kirderanniku Koostöökoja piirkonna Leader projekt „Teel rahvusvahelisele koostööle“ aastatel 2019-2021
 • Projekt “Ettevõtlik õppija”
 • Projekt „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“
 • Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“
 • Projekt „Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis”
 • Projekt „Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes”

Kursuslaste tööd