MS Office-oskajast asjatundjaks

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusena õppija oskab kasutada MS Office tööriistadest Wordi, Excelit, Power Pointi ja Publisheri.

Sihtgrupp:

  • majanduslikult mitteaktiivsed inimesed,
  • kutsehariduseta üle 55-aastased inimesed,
  • majanduslikult mitteaktiivsed vähenenud töövõimega inimesed,
  • 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud.

Õppe alustamise tingimused: Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avamine-sulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks), sihtgruppi kuulumine.

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusena õppija oskab kasutada MS Office tööriistadest Wordi, Excelit, Power Pointi ja Publisheri.

Õpiväljundid:
Edukas koolituse läbinu:
1) Töötab arvutiga iseseisvalt, kasutades õigeid töövõtteid;
2) koostab ja salvestab õigesse kausta lihtsamaid tekstidokumente;
3) kasutab vajaliku info leidmiseks Internetti;
4) leiab infot erinevate õppimisvõimaluste kohta;
5) kasutab e-posti;
6) kasutab erinevates igapäevaelu toimingutes ID-kaarti.

Õppe sisu: Õppe ülesehitus ja maht

Õppemeetodid: Töö alustamine ja lõpetamine, Windows`i keskkond, hiir, klaviatuur jt seadmed. Praktiline töö õppekeskkonnas 2 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel Failihaldus – fail, kaust, salvestamine, teisaldamine, failide, kaustade otsing, kustutamine Praktiline töö õppekeskkonnas 4 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel Tekstidokumentide koostamine – lihtsamate dokumentide koostamine, parandamine, redigeerimine ja salvestamine Praktiline töö õppekeskkonnas 6 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel Interneti ja e-posti kasutamine – liikumine Internetis, info otsimine kasutades otsingumootoreid (sh õppimisalase info otsimine), erinevad veebipõhised enesearengukeskkonnad. Suhtluskeskkonnad. Õppimisvõimaluste leidmine. Praktiline töö õppekeskkonnas 10 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel Korrektse kirja koostamine, kirja lugemine, vastamine, kirjale manuse lisamine ja avamine. Netikett Praktiline töö õppekeskkonnas 4 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel ID-kaardi elektrooniline kasutamine – tarkvara paigaldamine, isikutuvastamine riigiportaalis ja patsiendiportaalis, dokumentide allkirjastamine Praktiline töö õppekeskkonnas 6 h Praktiline töö koolitaja juhendamisel

Õppekavarühm: 0611-Arvutikasutus (ISCED-F 2013)

Õppekava koostamise alus: Arvutikasutaja oskustunnistus

Õppe kogumaht: 56 tundi, 40 ak/h auditoorset tööd, mis toimub praktilise tööna õppekeskkonnas. Iseseisev töö 16 ak/h.