Koduaia haljastus

Aeg:28.01.2023 11:00 - 28.01.2023 17:30
Toimumiskoht:Jõhvi või Toila vald
Maksumus:75.00
Maht:8 ak/h
Sisu:

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus: 8 akad. tundi, millest 8 akad. tundi on kontaktõpe (sh 2 tundi praktiline töö). Sihtgrupp - Aia omanikud, talupidajad, aiandushuvilised Õppe alustamise tingimused - osalejate vaba tahe Eesmärk: Pakkuda turvalist õpikeskkonda, kus osalejad saavad omandada ja täiendada teadmisi ning oskusi , mis on vajalikud täiskasvanutele aedade ja haljasalade kujundamisel, haljastamisel. • Täiendada seniseid teadmisi aiakujunduse valdkonnas • Tutvuda uute haljastuse valdkonnas kasutatavate liikide ja kultivaridega • Saada praktiline ettevalmistus aiaplaani, haljastusplaani koostamiseks • Omandada oskused kompleksseteks lahendusteks aiaplaani, haljastusplaani koostamisel • Osata analüüsida ja leida parimaid lahendusi aiaomaniku, haljasala omaniku huvides • Selgitada ja väärtustada aiakujunduse põhimõtteid • Teadvustada oma isikupärast stiili aiakujundajana ja selle eetilisi aluseid Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: • Saab praktilise kogemuse aiaplaani, haljastusplaani koostamisest • Saab uusi teadmisi liikidest ja kultivaridest • Oskab koostada eskiisi enda poolt valitud aiale • Teab, kuidas leida parimaid lahendusi aiaplaani, haljastusplaani koostamisel lähtuvalt omaniku huvidest • Teab aiakujunduse põhimõtteid, aiastiile • Oskab ennast väärtustada tegevuste protsessis Õppesisu: Haljastuse planeerimine / maakodu, eraaed maapiirkonnas ja linnas/. Pererahva huvid ja vajadused haljasala planeerimisel. Haljastuse rajamine, soovitatavad materjalid. Puud ja põõsad haljastuses, kuidas teha valik. Praktiline osa. Püüame süveneda puude hingeellu. Rododendronid Aia kujundamine. Aiaruumi jaotamine, aia stiilid. Mõtisklus enda aiast ja joonis. Koduaia hooldamine. Arutelud , küsimustele vastamised. Lõputöö: aiaplaan

Õppemeetodid: Loeng õpperuumis ja pargis/ haljasalal, aia kavandi/ joonise koostamine. Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi loenguruumis ja pargis/ haljasalal. Iseseisva töö kirjeldus: mõtiskleda enda aiast, koostada kavand/ joonis Õppematerjalid: Koolitaja koostatud materjalid. Lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 85% õppetöös, aiaplaani koostamine Hindamine: Koostatud on aiaplaan. Koolituse läbimisel väljastatav dokument OÜ Helcomer või Ontika Koolituskeskuse tõend ( ilma lõputööta) või tunnistus (soovi korral) Koolitaja: Tiina Viir-Luua Metsanduskool, aiandus-, metsandusala haridus. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2022.

Registreeri  Registreeri koolitusele