Projekti pressiteade

SA Tartu Rahvaülikool viib koos partneritega ellu projekti „Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes“. Projekti sihtgrupiks on madalama konkurentsivõimega täiskasvanud elanikud.

Projekt kestab 1.09.2018 kuni 31.12.2020.

Projekti eesmärk on täiskasvanute võtmepädevuste arendamine ja õpihoiakute parandamine. 12 Eesti maakonnas toimuvad ühtsete õppekavade alusel 90 arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitust, mis viiakse ellu vabahariduslike koolituskeskuste poolt oktoober 2018 kuni november 2020. Koolitustele oodatakse tööturul madalama konkurentsivõimega inimesi, kes seni on elukestvas õppes vähe osalenud ja sellel on madal haridustase. Kavas on koolitada kokku 900 inimest.

Lisaks toimuvad mitmed koolitused vabahariduslike koolitusasutuste koolitajatele ja töötajatele, kellele pakutakse koolitusi madalama konkurentsivõimega õppijate kaasamisest ja motiveerimisest, erivajadustega inimeste õpetamise eripäradest ning täiskasvanute koolitamisest.

Projekti kogumaksumus on 249 998,44 eurot. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Projekti koostööpartnerid on Haapsalu Rahvaülikool, Pärnu Rahvaülikool, Hiiumaa Arenduskeskus, Abja Koolituskeskus, Ontika Koolituskeskus, Kuressaare Gümnaasiumi Koolituskeskus Osilia ja MTÜ Võluvõru.

Lisainfo: Tartu Rahvaülikooli projektijuht Ena Drenkhan, tel 5348 6443 või ena@rahvaylikool.ee.