Õpioskused teadlikule kodanikule

Aeg:30.08.2019 12:00 - 13.09.2019 18:30
Toimumiskoht:Jõhvis
Maksumus:toetab ESF ja Eesti riik
Maht:32 ak/h
Sisu:

Sihtrühm: 20–34- ja 55–64-aastased madala haridustasemega elanikud.


Tasuta koolitusel osalemine annab võimaluse enesearendamiseks ja uuteks väljakutseteks, mis on abiks uute sihtide seadmisel ja enese leidmisel läbi Keele-, kodaniku ja kultuuriõppe

Koolitus on suunatud:

• kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised, majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, vähenenud töövõimega inimesed, kutsehariduseta mitte-eestlased; Majanduslikult mitteaktiivsetele erialase hariduseta elanikele

Õppe kogumaht on 46 akad. tundi, millest 32 akad. tundi on kontaktõpe, 14 akad. tundi iseseisev töö.

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja:

• vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke;

• sulle pakub huvi keeleliselt ja kultuuriliselt silmaringi laiendamine;

• Sulle meeldib vaheldusrikkus ja mitmekülgsus .

Toimumiskohad: Pargi 40, Jõhvi IV korruse õppeklass (Jõhvi KM, sisenemine Admin. poolelt).

Õpiväljundid:


Koolitaja: Ülle Tõnurist- Tartu Ülikool. Täiskasvanute koolituse kogemus 20 aastat.

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ulatuses.

Registreeri  Registreeri koolitusele