Saksa kõnekeele koolitus (individuaalõpe)

Aeg:06.10.2021 17:00 - 15.12.2021 19:15
Toimumiskoht:Pargi 40, Jõhvi
Maksumus:1792,00
Maht:56 ak/h
Sisu:

Mina ja minu perekond. Töö ja vaba aeg. Tänaval, teatris, avalikus kohas. Igapäevane keel, viisakusväljendid, palved ja pakkumised. Tööalane keel. Põhi- ja järgarvsõnad, kellaajad, aastaarvud, hinnad. Koha-, ajamäärad.

Kursuse toimumise aeg: E, K või N 2 -3 ak/ h

Kursuse maksumus: Hind sisaldab õppematerjale

Koolitaja: Riina Trankmann- lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli, filoloogiateaduskond. Täiskasvanute koolitamise kogemus alates 2018 aastast. Anu-Lei Vinkel-

Lõpetamise tingimused: Vajalik osaleda õppetöös vähemalt 85% ulatuses ja sooritada lõputest. Lõpetamisel väljastatakse tõend.

Koolituse eesmärk: Tagada igapäevase praktilise saksa keele oskus A2 tasemel, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega.

Koolituse läbinu: Saab aru väga lühikestest lihtastest tekstidest. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust ja eelmist tööd. Saab hakkkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Eesmärk on saada hakkama iseseisva keelekasutajana.
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete enesehindamise skaala: http://www.hm.ee/index.php?044980

Registreeri  Registreeri koolitusele