Minu arenguvajadused ja meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid(vene keeles)

Aeg:25.05.2018 09:30 - 16.06.2018 16:30
Toimumiskoht:Jõhvi, Pargi
Maksumus:toetab EL ja Eesti riik
Maht:48 ak/h
Sisu:Tasuta projektikoolitusel osalemine on suurepärane võimalus ja protsess enesearendamiseks, mis aitab leida uusi teid, võimalusi ning liikuda vajalike otsuste suunas, et muuta oma elu.

Tasuta koolitus on mõeldud: • Majanduslikult mitteaktiivsed erialase hariduseta eestlased ja venelased; • kutsehariduseta mitte-eestlased; • ääremaaliste valdade keskhariduseta ja erialase hariduseta elanikud; • 20-34 aastased erialase hariduseta elanikud; • 55-64 aastased erialase hariduseta elanikud.

Koolitus on Sulle sobiv kui kuulud sihtgruppi ja: • vajad oma ellu uusi plaane ja eesmärke; • kui rutiin tapab ning soovid liikuda edasi; • puudub julgus teha otsuseid või näha võimalusi; • tunned end ebakindlalt meeskonnatöös; •soovid arendada veenmise ja mõjutamise oskuseid.

Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi.

48-tunnine koolitus koosneb 3 moodulist: oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine; kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd; tulemuslik mõjutamine.

Koolitaja: Elle Purde-Prits- lõpetatud Tartu Ülikool, psühholoog.Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 1996.

õpiväljundid: • Mõistab oma soove ja vajadusi ning julgeb näha uusi võimalusi, suundi oma elus; • Oskab seada uusi eesmärke ja sihte ja teab, kuidas liikuda mõtlemiselt tegutsemisele. • Kohandub meeskonnas, koostöövõrgustikes; • Osaleb ühiste reeglite loomisel ja julgeb arutleda; • Soodustab ja kaitseb võrdseid võimalusi meeskonnas ning suhtub sallivalt erinevustesse; • Eristab erinevaid mõjutamisviise nt veenmine, argumenteerimine, kiitmine, esiletoomine; • Teab, kuidas esitleda veenvalt ideid enda ja organisatsiooni nimel.

Alustamise tingimused: Sihtgruppi kuulumine ja motivatsioonikirja esitamine. Osalejate hulgast tehakse valik motivatsioonikirja alusel.

Hindamine – enesehindamine, enesearengu plaani koostamine ja rühmatöös osalemine.

Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ja hindamisülesannete täitmine. Väljastatav dokument (soovi korral) tunnistus (õpiväljundite saavutamisel) või tõend.

Registreeri  Registreeri koolitusele