Vene kõnekeele ja kultuurilugu

Aeg:26.04.2018 17:30 - 21.06.2018 19:45
Toimumiskoht:Jõhvi, Pargi
Maksumus:toetab ESF
Maht:40 ak/h
Sisu:

Õppetöö toimub E ja K kell 17.30-19.45
Esmaspäeval, 28.mail, õppekord jääb vahele, järgmine õppekord on kolmapäeval, 30.mail kell 17.30-19.45.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused • majanduslikult mitteaktiivsed elanikud, • vähenendud töövõimega elanikud, • kõrgharidusega teenindus- ja oskustöötajad ning lihttöölised

Õppe alustamise tingimused - Õppijad, kes on eelnevalt õppinud ja omandanud vene keele A2 tasemel.

Koolituse lõpuks õppija:

• Saab aru põhilisest infost igapäevaelu või tööga seotud teemadel.

• Saab aru tekstidest, millega puutub igapäevaselt kokku tööl, kodus, vabal ajal jne.

• Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. • Oskab edasi anda jutu sisu ning kirjeldada oma muljeid.

Õppesisu 1. Iseendast. 2. Igapäevane elu ja tegevused. 3. Haridustee. 4. Töö ja tööülesanded. 5. Ametid ja asutused. 6. Kliendid ja teenindajad. 7. Pakutav toode või teenus. 8. Teenindusasutuses. 9. Vaba aeg. Huvialad. 10. Reisimine.

Õpingute lõpetamisel vajalik osaleda õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja läbida test ja suuline vestlus, mis vastab hindamiskriteeriumidele.

Registreeri  Registreeri koolitusele