Nutiseadme kasutamine algajale

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolituse sihtrühm Täiskasvanud (vanuses 18-74) ja kes on arvuti ja interneti mittekasutajad või vähese kasutuskogemusega

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi

Õppe sisu

Mis on internet ja kes on IT teenuse pakkujad. Mida tähendab internetimaht, nutiseadme seadistamine, aku ja laadimine.

E-posti aadressi loomine ja sidumine nutiseadmega, kasutamine.

Kontaktide loomine. Helistamine ja sõnumite saatmine.

Kasulikud rakendused. Mis on äpid ja milleks neid vaja on. Igapäevaelu lihtsustavad äpid.

Nutiseadme turvalisus, sisu kaitse, isikuandmeid ja privaatsust.

Tõrked. Kuidas abi küsida.

Kaardirakenduste kasutamine.

Sotsiaalmeedia ja suhtlusvahendid.

Kuidas lugeda uudiseid ja kasutada Google otsingut.

Õppimisvõimaluste leidmine.

Pangateenuste kasutamine.

Isikutuvastusvahendid Mobiil-ID või Smart-ID kasutamine.

Nutiseadmega pildistamine.

Pilveseaded ja varundamine. Videokõned.

Õpiväljundid

• kasutab nutiseadme erinevaid funktsioone, leiab vajaminevaid rakendusi ja kasutab neid igapäevaelus;

• kasutab Mobiil-ID/Smart-ID ja mobiilipanga võimalusi;

• kasutab telefoniga pildistamise ja varundamise võimalusi;

• otsib nutiseadmega infot;

• kaitseb nutiseadme sisu, isikuandmeid ja privaatsust.

Õppemetoodika kirjeldus Praktiline õpe koolitaja juhendamisel

Õppijad kasutavad isiklikku nutiseadet.

Õpitulemuste hindamisviis Hindamismeetodid ja –kriteeriumid.

Hindamismeetod: Demonstratsioon ja suuline kirjeldus

Hindamiskriteeriumid: Kasutab nutiseadme erinevaid funktsioone vastavalt koolitaja juhistele. Laeb alla vähemalt 3 erinevat rakendust ja kirjeldab nende kasutamisvõimalusi igapäevaelus. Kasutab Smart-ID või Mobiili-ID ja mobiilipanka. Kasutab oma nutiseadet pildistamiseks, varundab fotod ja edastab foto e-posti kasutades.

Lõpetamise tingimused: Õpiväljundid omandanud ja hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja omab kõrgharidust informaatika erialal. Täiskasvanute koolitamise kogemus.