Bachi õieteraapia

Täienduskoolituse õppekava: Bachi õieteraapia

Õppekavarühm 0999 Tervis ja heaolu, mujal liigitamata Õppekava koostamise alus Inglise teadlase, bakterioloog, arst ja homöopaat dr Edward Bach loodud teraapia- Bachi õieteraapia.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus Õppe kogumaht on 2 akad. tundi, millest 2 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 0 akad. tundi praktiline töö), 0 akad. tundi praktika ning 0 akad. tundi iseseisev töö.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Sihtgrupp - naised (mehed) +30 . Õppe alustamise tingimused - puudub

Eesmärk Kuidas Bachi Õieteraapiliste tilkade abil aidata endal elada täisväärtuslikumat ja õnnelikumat elu.

Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija: • Omab teadmisi Bachi õieteraapiast valitud teemal; • Omandab baasteadmised Bachi õieessentside kombinatsioonide kokku panemisel. • Oskab koostada ja valmistada Bachi õieteraapiliste essentside segu vastavalt inimese vajadusele.

Õppesisu Loengus räägime sellest, kuidas meie füüsilised haigused ja kannatused on põhjustatud negatiivsetest emotsioonidest nagu stress, hirmud, rahulolematus, kurbus, meeleolu langus ja palju palju muud. Bachi õieteraapia meetod on tõestanud, et negatiivsed emotsioonid ja tunded saab taimede abil muuta positiivseteks. Kuidas Bachi Õieteraapiliste tilkade abil aidata endal elada täisväärtuslikumat ja õnnelikumat elu. Õpetan Sind kasutama Bachi õieteraapilisi tooteid. Saad teada mida, millal ja kuidas kasutada. Seekord saab iga osaleja endale kokku panna ja kaasa personaalse õiesegu. Seekordne loengu teema saab olema vastavalt osalejate soovidele.

Õppemeetodid Auditoorne õpe

Õppekeskkond Õpe viiakse läbi õpperuumis. Õpperuumid on varustatud tahvli, pabertahvli, ekraani, arvuti, data-projektoriga.

Õppematerjalid Kursust läbiviiva õpetaja autorimaterjalid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument Lõpetamisel väljastatakse soovi korral osalejale tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitaja omab Bachi õieteraapia õieterapeudi kutsetunnistust ja õpetamise kogemust. Täiskasvanute koolitamise kogemus 3 aastat. Õppekava kinnitamise aeg Kuupäev - 17.02.2017

Majandustegevuse teade number - 169377